ISMA, té un clar compromís amb el medi ambient. L’any 2015 es van fer realitat dos projectes de millora de l’eficiència energètica en els processos industrials, amb la finalitat de reduir les emissions de l’empresa.
Aquests projectes han obtingut el suport a través de la línia d’ajudes d’estalvi i eficiència energètica en PIME i grans empreses del sector industrial, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per el IDEA amb càrrec al Fons nacional d’eficiència energètica.
Projecte 1: Millora de l’eficiència energètica en el procés d’assecat
Es van invertir 2M€ en la renovació de la secció d’assecat de la fàbrica de paper, amb la finalitat de reduir el consum energètic del procés. L’actuació ha consistit en la substitució de l’assecador yankee existent per un nou d’alta eficiència, amb una nova campana d’assecat, renovació del sistema de vapor i condensats, i substitució de la caldera per una de generació de vapor, amb recuperació de calor. Tot això amb la incorporació de les millors tecnologies disponibles, que ens han permès assolir els objectius d’estalvi esperats. Per la realització del projecte, s’ha obtingut un ajut de 535.910€
Projecte 2: Substitució del sistema de buit a la màquina de fabricació de paper
L’actuació ha consistit en la substitució del sistema de buit de la màquina de paper, basada en el ús de bombes d’anell líquid, per la tecnologia de generació de buit per turbo impulsió en alta velocitat de capacitat regulada de Runtech. La inversió necessària per portar a terme aquest projecte ha sigut de 376.700€, que han obtingut un ajut de 113.010€