Llei dels serveis de la societat de la informació (lssi)

ISMA 2000, SL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

ISMA 2000, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i s’entendrà com a suficient amb la publicació en el lloc web d’ISMA 2000, SL.

1. Dades identificatives

Nom de domini: www.ismaeco.com

Nom comercial: ISMAX

Denominació social: ISMA 2000, SL

NIF: B07635907

Domicili social: C/ Gerrers, 4, Marratxi, 07141, Balears Espanya

Telèfon: 971604596

e-mail: [email protected]

Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Illes Balears, Tom 1848, Full 163, Pàgina Número 14585

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitatiu, programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al funcionament, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o d’autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereixen, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web pertanyen als respectius propietaris, i seran ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que s’hi pogués suscitar. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, redirigir al lloc web principal www.ismaeco.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels titulars els drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial, i no implicarà el sol esment o l’aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per dur a terme qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic [email protected].

3. Exempció de responsabilitats

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de Galetes

Aquest lloc web de pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme funcions determinades que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i per a la visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per elles mateixes dades de caràcter personal i no se n’utilitzaran per a la recollida.

Mitjançant l’ús de galetes també és possible que el servidor on es troba el lloc web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, i permetrà, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita.

També es poden utilitzar, per a mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. i seran en aquests casos les galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el navegador per ser alertat de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació a l’equip. Si us plau, consulteu les instruccions del navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que els usuaris es redirigeixin a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, de manera que es posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en el lloc web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment de les disposicions dels articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, de les autoritats i de les forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, en el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi hagi en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagin alguns errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites fetes als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats en aquest desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, que seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús els Jutjats i Tribunals més pròxims a Madrid.