Ecotissú nascut de l'economia circular

A Isma 2000 hem apostat per l’economia circular, extraiem el 100% de la nostra matèria primera del “Bosc urbà”, és a dir, per fabricar els nostres productes usem el paper i cartó que tots rebutgem en el contenidor blau a les ciutats. Això ens permet generar 30 mil tones de paper anuals sense talar un sol arbre.

Els nostres productes no són solament reciclats, també són ecològics. Hem adaptat tots els nostres processos perquè aportin la major eficiència energètica possible i utilitzem equips de depuració d’aigua que ens permeten reutilitzar-la, de manera que es disminueixi considerablement el consum d’aquest recurs tan essencial. Així és com aconseguim que els nostres productes tinguin un menor impacte ambiental comparats amb qualsevol altre de la mateixa categoria.

- contacte -