Responsable del tractament

L’empresa responsable del tractament de les dades en virtut d’aquesta Política de privadesa és:

ISMA 2000 SL

NIF: B07635907

Adreça: C/ Gerrers, 4, Marratxi, 07141, Balears Espanya

Adreça de correu electrònic: [email protected]

Web: https://www.ismaeco.com/

Telèfon: 971604596

Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Illes Balears, Tom 1848, Full 163, Pàgina Número 14585

A ISMA 2000, SL, reconeixem la importància de protegir la informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

Aquesta política de privadesa pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diversos usuaris que naveguen o faciliten les dades personals a través dels diversos formularis situats en el web.

Dades personals

Una dada personal és la informació que identifica o fa identificable l’usuari. A través del web, a les caselles establertes a aquest efecte, recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc.

La visita de l’usuari al web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de manera lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, durada i legitimació del tractament:

Les dades que l’usuari ens proporcioni els tractarem amb les finalitats següents:

Atendre la sol·licitud o petició feta per l’usuari a través del formulari de contacte situat en el web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que es faci a través d’aquest formulari. Aquestes dades els conservarem durant el temps necessari per donar compliment a la petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privadesa abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Millorar l’experiència en navegar pel web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no en revoqui el consentiment al tractament eliminant les galetes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base legítima per millorar l’experiència en navegar pel web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les galetes. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Gestionar les nostres xarxes socials i enviar informació sobre les nostres activitats i els nostres productes. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no en revoqui el consentiment al tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base legítima per gestionar les nostres xarxes socials i enviar les nostres activitats i novetats és el consentiment que ens atorguen per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals:

Les dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que hi hagi alguna obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

No es fan transferències internacionals, per al cas en què en algun moment poguessin fer-se, es comunicaran a fi d’obtenir-ne el consentiment.

Actualització de dades

És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, i quedarà obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a ISMA 2000 SL, garanteix que ha obtingut aquestes dades de manera lícita, que ha informat prèviament els afectats, que ha obtingut el seu consentiment per comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis tenen un asterisc (*) a les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privadesa, no es permetrà l’enviament de la informació.

Drets dels interessats:

Teniu dret a accedir a les dades i a obtenir confirmació sobre el tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Teniu dret a actualitzar-les i sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recaptades. Podeu sol·licitar la limitació en el tractament de les dades i oposar-vos-en al tractament revocant el consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, teniu dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades personals. Pot exercir els vostres drets contactant amb nosaltres a C/ Gerrers, 4, Marratxi, 07141, Balears Espanya. Correu electrònic: [email protected]

Si considereu que els drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

Tractament de dades de menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i n’accepta el tractament declara ser major de 14 anys, i quedarà prohibit l’accés i l’ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, en procedirem a la cancel·lació. Així mateix, els pares o els tutors podran, en qualsevol cas, dirigir-se a ISMA 2000 SL, per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant-ne la identitat.

Tractament de galetes:

Una galeta és un petit arxiu que es descarrega i s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a un lloc web. Les galetes permeten al web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi l’equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el programa de navegador. Podeu obtenir més informació llegint la nostra Política de Galetes.