Una família eco-friendly, naturalment adorable

Els productes eco-friendly de paper Ismax som una família sense igual. Molt suaus però absorbents com no n’hi ha uns altres. Som tal com som: color havana, sense blanquejants. Per fabricar-nos no utilitzen arbres ni tampoc químics. Som 100% reciclats. Ser eco-friendly, naturals, tranquils, suaus i sincers ens ve de família.

Qui no ens voldrà a casa seva?

Bé per tu. Bé pel planeta. plas! plas!

¿Tens cap dubte sobre aquesta adorable família de paper eco-friendly? Aquí te les responem

Hi ha qui creu que el paper higiènic reciclat és menys suau amb la pell, és cert?

NO! El paper higiènic Ismax, a més de ser sostenible i respectuós amb el medi ambient, ho és també amb la teva pell. Tenim cura del nostre entorn i de tu.

Absorbeix bé el paper reciclat?

La resposta és sí, el paper reciclat Ismax, amb la seva fibra 100% natural i un bon cos, és el millor absorbint. Naturalment.

Per què el paper ecoreciclat d’Ismax és lleugerament marró?

Perquè conserva el color natural de la matèria primera procedent del “Bosc Urbà” . . . sense blanquejants.
És com és, natural i eco-friendly!
Això és el que importa!

Per què duren més els rotllos d'Ismax?

Només t’ho contarem a tu. Ismax té els gravats d’unió de les fulles més fins que introdueixen menys aire entre les capes per compactar més i posar més paper en el mateix volum. Més sostenible, més paper i menys residus!

- contacte -