Isma 2000 és un referent en productes ecològics per la producció i comercialització de paper tissú reciclat. El nostre Sistema de Gestió Integral està certificat segons les Normes internacionals de Qualitat i Medi Ambient UNE-ISO 9001: 2015 i UNE-ISO 14001: 2015.

Els nostres productes compten amb l’etiqueta ecològica europea Ecolabel que s’atorga a productes i serveis que compleixen amb alts estàndards ambientals al llarg del seu cicle de vida: des de l’extracció de matèries primeres fins a la producció, la distribució i l’eliminació. També comptem amb la certificació Ecoembes que verifica aspectes tècnics, mediambientals, econòmics i administratiu dels materials recuperats, que són la nostra matèria primera.

Tots els nostres productes són 100% reciclats i tenen certificació FSC de Cadena de Custòdia. A més, els nostres productes de resistència en humit (tovallons, paper per a cuina, assecamans, entre d’altres) compleixen amb les normes del Reglament (CE) núm. 1935/2004 sobre els materials i el objectes destinats a entrar en contacte amb els aliments. Així mateix, estan aprovats d’acord amb la Recomanació alemanya BfR XXXVI sobre l’avaluació sanitària de materials i d’objectes per al contacte amb aliments, així com de les Directrius per a avaluació de papers d’higiene, Bundesgesundheitsblatt 39, 123 (1996).

A Isma 2000 assegurem que el nostre procés productiu es duu a terme de manera respectuosa amb el medi ambient i tenim una integració vertical que és un exemple d’economia circular.

- contacte -